Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥ…

Ονομάζομαι Ανδρομάχη Τσίντζου.  Γεννήθηκα στην Αθήνα τη σημαδιακή χρόνια του 1968 και με βάση τις ιστορίες που μου έχουν αφηγηθεί, από μωρό, είχα πάντα μέσα μου μια φλόγα και μια ανάγκη για διαρκή εξέλιξη.

videos

Music is composed and performed for many purposes, ranging from aesthetic pleasure, religious or ceremonial purposes, or as an product for the marketplace.

REVIEW

Music is composed and performed for many purposes, ranging from aesthetic pleasure, religious or ceremonial purposes, or as an entertainment product for the marketplace.

– BILL DE BLASIO